Lidgelden 2018

Individueel lidgeld volgens leefdtijdscategorie:

 • 110 € : voor leden geboren in 2000 of eerder
  60 € : voor jongeren geboren in 2001 t.e.m. 2005
  45 € : voor jongeren geboren in 2006 t.e.m. 2009
  15 € : voor jongeren geboren in 2010 of later
 • Familieabonnement:
  De oudste twee familieleden, waarvan tenminste 1 ouder is, betalen het lidgeld volgens hun leeftijdscategorie.
  Elk bijkomend familielid betaalt 50 % van het individueel lidgeld volgens leeftijdscategorie.
 • Voorwaarden voor het familieabonnement:
  Tenminste één van de ouders (vader of moeder) maakt deel uit van het familieabonnement.
  Alle familieleden die genieten van het familieabonnement wonen op hetzelfde adres.
  Geen van de kinderen die genieten van het familieabonnement is gehuwd of samenwonend. 
 • Rekeningnr. jeugd BE78 7340 4029 1886 
 •  Rekeningnr. club BE08 4579 0551 5113