Lidgelden 2017

Individueel lidgeld volgens leefdtijdscategorie:

 • 110 € : voor leden geboren in 1999 of eerder
  60 € : voor jongeren geboren in 2000 t.e.m. 2004
  45 € : voor jongeren geboren in 2005 t.e.m. 2008
  15 € : voor jongeren geboren in 2009 of later
 • Familieabonnement:
  De oudste twee familieleden, waarvan tenminste 1 ouder is, betalen het lidgeld volgens hun leeftijdscategorie.
  Elk bijkomend familielid betaalt 50 % van het individueel lidgeld volgens leeftijdscategorie.
 • Voorwaarden voor het familieabonnement:
  Tenminste één van de ouders (vader of moeder) maakt deel uit van het familieabonnement.
  Alle familieleden die genieten van het familieabonnement wonen op hetzelfde adres.
  Geen van de kinderen die genieten van het familieabonnement is gehuwd of samenwonend. 
 • Rekeningnr. jeugd BE78 7340 4029 1886